پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام جعاله، شرایط عقود

اخص

اهلیت استیجار جاعل
به لحاظ جعل:
اباحه جُعل، تعیین جعل، قابلیت تملک جعل، ملکیت جعل
به لحاظ عمل:
اجرت عمل جعاله، امکان عمل جعاله، حلیت عمل جعاله، عدم وجوب عمل بر عامل

وابسته

ارکان جعاله، تعیین عامل جعاله، تعیین عمل جعاله، جعاله ( قرارداد )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 212
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 196
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36 : صفحه 187
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 154
  • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه (206-207)