پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط عقود

اخص

به لحاظ شریکان:
اختیار متعاقدان شرکت، اهلیت توکل شریک، اهلیت توکیل شریک، بلوغ متعاقدان شرکت، جواز تصرف شریک، رشد متعاقدان شرکت، عقل متعاقدان
به لحاظ مال:
اتحاد جنس مال الشرکة، اتحاد صفات مال الشرکة، اختلاط مال الشرکة، تعیین مال الشرکة، معلومیت مال الشرکة

وابسته

ارکان شرکت، شرکت عقدی ( فقه )، متعاقدان شرکت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط شرکت عقدی به زیرصفحه شرایط شرکت عقدی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 53 : صفحه 47
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 21، 26
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 253
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 196
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 24