پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ظهار، شرایط ایقاعات

اخص

به لحاظ ظهار:
اشهاد بر ظهار، تنجیز صیغه ظهار
به لحاظ مظاهر:
اختیار مظاهر، بلوغ مظاهر، عقل مظاهر، قصد مظاهر
به لحاظ مظاهره:
طهارت مظاهره از حیض، طهارت مظاهره از نفاس

وابسته

ارکان ظهار، ظهار

منابع

  • الانتصار : صفحه 320
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 6 : صفحه 131
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 362
  • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه 321
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 355
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 337، 422
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 475
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 215