پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود، شرایط معاملات

اخص

قبض و اقباض
به لحاظ نوع:
شرایط اجاره ( فقه )، شرایط بیع ( فقه )، شرایط بیمه، شرایط جزیه، شرایط جعاله، شرایط حبس، شرایط حواله، شرایط رقبی، شرایط رهن، شرایط سکنی، شرایط شرکت عقدی، شرایط صدقه، شرایط صلح، شرایط ضمان، شرایط عاریه، شرایط عُمْرَی، شرایط قرض، شرایط کفالت ( فقه )، شرایط مزارعه، شرایط مسابقه، شرایط مساقات، شرایط مضاربه، شرایط نکاح ( فقه )، شرایط هبه ( فقه )، شرایط هدیه، شرایط ودیعه، شرایط وصیت ( فقه )، شرایط وقف ( فقه )، شرایط وکالت

وابسته

شرایط ایقاعات، عربیت ایجاب و قبول، عقد ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 226
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 608
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 357
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 196
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 5