پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط بیع ( فقه )

اخص

طلقیت عوضان، عینیت مبیع، قابلیت انتفاع عوضان، قدرت قبض و اقباض عوضان، مالیت عوضان، معلومیت عوضان، مملوکیت عوضان

وابسته

عوضان بیع

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 515
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 18 : صفحه 167
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 5