پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ویدخل فیالاقتضاء ما عدا المباح من الاحکام الخمسة ویدخل هو فی التخییر وفی الوضع السبب والشرط والعلة والمانع و غیرها من الاحکام الوضعیة وبسطه فی محله.

منابع

 1. روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 9

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شرطیت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شرایط، شرط ( شرط بودن )، شروط ( فقه )

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

شرایط الحاق فرزند، شرایط اهل خبره، شرایط تحجیر ( فقه )، شرایط تشریح مسلمان، شرایط تقاص، شرایط تکلیف ( فقه )، شرایط تنجس ملاقی نجس، شرایط توطن، شرایط ثمن، شرایط حاکم اسلامی، شرایط حضانت مادر، شرایط حق الماره، شرایط حنوط، شرایط حیض، شرایط دفن میت، شرایط رضاع ( فقه )، شرایط سقوط اذان، شرایط سقوط اقامه، شرایط سیاسات، شرایط طهارت، شرایط عاقله ( فقه )، شرایط عبادات، شرایط قاسم، شرایط قصد اقامت ده روز، شرایط قیمت گذار، شرایط کفن، شرایط مرجع تقلید، شرایط معاملات، شرایط مهریه، شرایط موّرث، شرایط نایب قربانی، شرایط نحر، شرایط نفقه ( فقه )، شرایط نگاه به قصد نکاح، شرایط نیابت حج، شرایط وجوب جزیه، شرایط وفا به شرط، شرایط ولی، شرط ارتکازی، شرط بنایی، شرط لزوم، شرط نفقه، شرط واجب ( فقه )، شرط واقعی، شرط وجوب، شرطیت تکبیرة الاحرام، شرطیت طمأنینه در رکوع، شرطیت قیام نماز، شرطیت نیت نماز

وابسته

اجبار بر شرط، ارتفاق به شرط، ارکان، اسقاط شرط، الزام، بطلان شرط، تصرف در متعلق شرط، تعذر شرط ( فقه )، تعلیق ( مشروط )، تقسیط ثمن بر شرط، تنجز شرط، دعوی اشتراط، شرط ( شرط کردن )، قاعده المؤمنون عند شروطهم، قاعده انتفاء‌ مشروط بانتفاء شرطه، متعلق شرط، مشروط ( فقه )، مشروط علیه، مشروط فیه، مشروط له، وصیت به جمع بدون شرط، وفَاء به شرط

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرطیت ( فقه ) به زیرصفحه شرطیت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با قرآن : صفحه 20
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 5
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 100
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 380
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 412
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 84
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 203، (247-255)، 260، (261-272)
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه (198-201)، 199
 • روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 9
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 671
 • کتاب البیع جلد 1 : صفحه 85، 88
 • کتاب البیع جلد 5 : صفحه 143، 148، 171، 200، 208، (223-226)
 • کتاب المکاسب جلد 6 : صفحه 11، 13
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 2255
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 51
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 193
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 368
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 52
 • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 5، (215-217)، 217، 219، 225
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (383-384)