پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرط ( شرط کردن )

وابسته

احکام وضعی ( فقه )، شرط مخالف حکم تکلیفی

منابع

  • کتاب البیع جلد 5 : صفحه (160-162)، 166
  • کتاب المکاسب جلد 6 : صفحه 43