پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، شرکت

اخص

شرکت با ذمی
به لحاظ نوع:
شرکت با مجوسی، شرکت با مسیحی، شرکت با یهودی

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 43
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 402
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 204