پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، شک در حواجب

وابسته

کفر وارث، موانع ارث، وارث ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 28