پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

صحت تملک مدعی به، صحت عبادات، صحت معاملات

وابسته

آیه صحبت، اجاره صحیح، بطلان ( فقه )، بیماری ( فقه )، رهن صحیح، شرط صحیح، شرکت صحیح، قرض صحیح، مضاربه صحیح، مهادنه صحیح، مهریه صحیح، نکاح صحیح، نماز صحیح، وصیت صحیح، وقف صحیح

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه صحت ( حکم ) به زیرصفحه صحت ( حکم )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 12 : صفحه 55
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 317
  • کتاب المکاسب جلد 6 : صفحه 16