پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

تفریق صفقه، خیار تبعض صفقه ( فقه )، عقد ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 42