پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، صلح ( فقه )

اخص

صلح با کافر حربی، صلح بر زمین صلح
به لحاظ نوع:
امان، جزیه ( قرار داد )، مهادنه

وابسته

زمین صلح، صلح با بغات، کافر ( فقه )

منابع

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 519
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 8 : صفحه 80
  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه (90-91)