پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

صلح ( فقه )

اخص

به لحاظ اقل و اکثر:
صلح بر اقل، صلح بر اکثر، صلح حطیطه
به لحاظ قابلیت تملک:
صلح بر غیر قابل تملک، صلح بر قابل تملک
به لحاظ متعلق:
صلح نقدین به نقدین
به لحاظ متلف:
صلح بر قیمت
به لحاظ مصالح به:
صلح بر ارث، صلح بر ثمره قبل از بدوالصلاح، صلح بر دیه، صلح بر عبادت بعد از مرگ، صلح بر متعذّر التسلیم، صلح بر مهریه، صلح بر نجاسات
به لحاظ معاملات:
صلح در ایقاعات، صلح در عقود
به لحاظ معلومیت:
صلح بر مجهول، صلح بر معلوم
به لحاظ نوع مال:
صلح بر دین، صلح بر عین، صلح بر منافع

وابسته

انتقال دعوی در صلح، جهل به مصالح عنه، خیار تاخیر در صلح، خیار حیوان در صلح، خیار رؤیت در صلح، خیار شرط در صلح، خیار عیب در صلح، خیار غبن در صلح، خیار مجلس در صلح، دعوی در املاک، ربا در صلح، شرایط صلح، عوض صلح، مشروعیت صلح

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 5 : صفحه 3، 8، 9
  • المکاسب (حاشیه کلانتر) جلد 6 : صفحه 40
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 613
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 809