پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد اعم است از صلح در اصل عقدی که منجر به امر مالی شود و یا صلحی که در ظرف یک عقد خاص قرار گیرد.

اعم

احکام عقود، صلح در اموال

اخص

صلح بر حصه مزارعه
به لحاظ نوع عقد:
صلح بر مساقات، صلح در بیع، صلح در حواله، صلح در ضمان، صلح در عاریه، صلح در قرض، صلح در مضاربه، صلح در هبه، صلح در ودیعه

وابسته

عقد ( فقه )

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 5 : صفحه 13
  • تحریرالمجله جلد 2-4 : صفحه 43
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 227-8
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 614
  • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه 168