پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ضرر مالی، مسقطات تعریف لقطه

وابسته

تعریف لقطه ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 358