پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، ضمان بالمعنی الاخص

وابسته

ضمان اجرت، ضمان از اجیر، ضمان مستاجر، مستاجر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 29