پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ضمان جریره ( فقه )

وابسته

عقد فضولی ( فقه )، فضولی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 258
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 240