پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام بیع، ضمان در عقد

اخص

ضمان در سلف، ضمان متبایعان
به لحاظ رضایت بایع:
ضمان بیع اکراهی، ضمان در بیع فضولی
به لحاظ عوضان:
ضمان ثمن، ضمان مبیع

وابسته

بیع ( فقه )، دعوی اشتراط ضمان در بیع

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 236