پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ضمان بالمعنی الاخص، عقد ( فقه )

اخص

ضمان تضامنی

وابسته

اشتراط در ضمان، تنجیز ضمان، ضمان قهری، ضمان معاطاتی

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 5 : صفحه 227
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 421
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 114
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 262، 357
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 224