پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ضمان بالمعنی الاخص

اخص

ضمان اتلاف، ضمان یدی

وابسته

تزاحم موجب ضمان، ضمان عقدی ( فقه )

منابع

  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 422
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 190
  • کتاب البیع جلد 1 : صفحه 322
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2412