پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طهارت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پاکی ( فقه )، تطهیر، طهارات، نزاهت ( فقه )

اعم

احکام وضعی ( فقه )، نظافت ( پاکیزگی )

اخص

طهارت اخلاق از رذایل، طهارت از رذایل اخلاقی، طهارت برای قرائت قرآن، طهارت خشت نجس، طهارت در مسجد، طهارت زن، طهارت کودک، طهارت مجسمه
به لحاظ اختیار:
طهارت اختیاری، طهارت اضطراری
به لحاظ حکم تکلیفی:
طهارت مستحب، طهارت واجب
به لحاظ عبادت کننده:
طهارت امام جماعت، طهارت خطیب جمعه، طهارت در حج، طهارت در سجده تلاوت، طهارت معتکف، طهارت نمازگزار
به لحاظ مطهرات:
طهارت با آب، طهارت با غیر آب
به لحاظ نوع:
طهارت از حدث ( فقه )، طهارت از خبث ( فقه )

وابسته

آب پاشی، آلات طهارت، آیات طهارت، آیه تطهیر ( فقه )، احکام طهارت، اخلال در طهارت، اذان با طهارت، اذان بدون طهارت، ارتداد اثنای عبادت، ارتداد بعد از طهارت، ازاله نجاست، امنیت درطهارت، بطلان طهارت، بینه بر طهارت، تبعیت آلات، تبعیض در طهارت، تذکر طهارت، ترک طهارت، تقارن ( فقه )، تقدیم طهارت، تماس، تَقَلُّص، ثبوت طهارت، حدث، خرید آب طهارت، دوران در طهارت، شرایط طهارت، شک بعد طهارت، شک در طهارت، شهادت دو عادل به طهارت، ظن به طهارت، عدم امکان استعمال آب، علم به طهارت، غسل برای طهارت، قاعده طهارت ( فقه )، گوشت بازار مسلمین، مالیدن، مستحبات طهارت، مطهرات، ملاقی متنجس، نجاسات ( فقه )، نجاست ( فقه )، نذر طهارت، نقض طهارت، نماز بدون طهارت، نیابت در طهارت، نیت طهارت، نیم خورده، واجبات طهارت، وضو برای طهارت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طهارت ( فقه ) به زیرصفحه طهارت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 86
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 245، 246
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 4
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 91
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 1 : صفحه 42
 • تحفة الفقهاء جلد 1 : صفحه 7
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 68
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 193، 279
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 11، 13
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 231
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 177
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 56
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 44
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 65
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 1 : صفحه 5-9
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 120