پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظلم به کافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعدی به حقوق کفار

اعم

احکام کفار ( فقه )، ظلم ( فقه )

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • ولایت فقیه : صفحه 35