پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عادت در حیض متوالی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عادت در تکرار حیض

اعم

عادت حیض

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 217
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه (165-166)