پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عادت صنفی حیض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عادت به حیض خویشاوند

اعم

عادت حیض

وابسته

عادت شخصی حیض، عادت نوعی حیض

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 161