پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عبادات بالمعنی الاخص» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عبادات ( خاص )، عبادت ( خاص )، فقه العبادة

اعم

عبادات بالمعنی الاعم

اخص

عبادات بدون تقلید، عبادت دو سر، عبادت محجور علیه
به لحاظ اعتقاد:
عبادات مستبصر، عبادت اهل تسنن، عبادت کافر، عبادت مرتد فطری
به لحاظ داعی:
عبادت برای بهشت، عبادت برای دفع عقاب، عبادت ریایی
به لحاظ فقدان شرط:
عبادت در مکان غصبی
به لحاظ مالی:
عبادات بدنی، عبادات مالی
به لحاظ نوع:
اذان، اقامه، تطوع ( فقه )

وابسته

آلات عبادت، آیات عبادات ( خاص )، اجرت تعلیم عبادت، اجرت عبادات، احیای محل عبادت، اطاعت درعبادات، امنیت درعبادات، بطلان عبادات، تدلیس در عبادات، تعیین عبادت، تقدیم عبادات، ثواب ( فقه )، داعی ( قصد )، ریا در عبادت ( فقه )، شرایط عبادات، صحت عبادات، صفات عبادت، عدول از عبادات، غایت ( فقه )، مبطلات عبادات، مراتب عبادت ( فقه )، معلم عبادت، نیابت در عبادت، نیت عبادت، وجوب عبادات ( فقه )، وکالت در عبادات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عبادات بالمعنی الاخص به زیرصفحه عبادات بالمعنی الاخص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • کتاب المکاسب و البیع جلد 1 : صفحه 81
  • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 327
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 119، 131