پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عبادات بالمعنی الاخص

وابسته

اهل تسنن ( فقه )