پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام بیع، عجز در معاملات

وابسته

اقباض مبیع، اقباض مسلم فیه، قدرت تسلیم مسلم فیه، قدرت قبض و اقباض عوضان

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 193
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 74