پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عجز ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ناتوانی

اعم

عذر ( فقه )

اخص

ضعف ( فقه )، عجز از تعریف لقطه، عجز از حج، عجز از حفظ لقیط
به لحاظ ابواب فقه:
عجز در عبادات، عجز در معاملات
به لحاظ افعال:
عجز از طهارت مسجد، عجز زوج از آمیزش، عجز منفق علیه از اکتساب، عجز وصی ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عجز ( فقه ) به زیرصفحه عجز ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 284