پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، عدم ( فقه )

وابسته

صدقه قیمت قربانی مستحب، قربانی مستحب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 229