پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عطر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طیب، عطریات

اعم

ذوات ( فقه )

اخص

خَلوق، عنبر، عُود، مُشک

وابسته

اجاره بوی خوش، اختلاط عطر با کافور، ادکلن، ازاله بوی خوش، استعمال بوی خوش ( فقه )، بوی خوش، بوییدن بوی خوش، بیع بوی خوش در احرام، بیع سلفی بوی خوش، ترک بوی خوش، تکرار استعمال بوی خوش، خودداری مُحرِم از بوی خوش، دعا هنگام بوییدن بوی خوش، زکات عطر، میوه خوشبو، نبات خوشبو

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عطر به زیرصفحه عطر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 238