پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

وابسته

اذن ( فقه )، عقد عهدی

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 297
  • کتاب المکاسب و البیع جلد 1 : صفحه 81
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2561