پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد عقدی است که سبب اشتراک دو یا چند نفر در نتیجه عقد شود نظیر خرید مال یا اجاره خانه توسط دو نفر.

اعم

اسباب شرکت، عقد ( فقه )

اخص

بیع دو مال، عمل دو شخص با یک اجرت

وابسته

شرکت به عقد

منابع

  • تحریرالمجله جلد 3 : صفحه 202
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 622
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 9
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 290
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 129
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 398