پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

وابسته

اکراه عاقد، اکراه مالک عقد

== منابع ==index.php?catid=50

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 192
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 61
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2599
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 289