پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

اخص

ارتزاق، جعاله ( قرارداد )، شرکت عقدی ( فقه )، عاریه ( عقد )، قرض ( عقد )، مضاربه ( فقه )، هبه ( عقد )، ودیعه ( عقد )، وصیت ( فقه )، وکالت ( فقه )

وابسته

اتلاف در عقد جایز، احکام عقود، اقباض در عقد جایز، انفساخ، حق خیار در عقود جایز، خیار در عقود جایز، شرط ضمن عقد جایز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عقد جایز ( فقه ) به زیرصفحه عقد جایز ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 137
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 249
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 38
  • نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 3