پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عقد دارای آثار تعلیقی به زیرصفحه عقد دارای آثار تعلیقی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 139