پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

وابسته

غافل

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 61