پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

وابسته

عقد نافذ ( فقه )

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2585، 2601