پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عقد فاسد ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عقد باطل ( فقه )

اعم

عقد ( فقه )، معامله فاسد

اخص

امان فاسد، بیع فاسد، رمایه فاسد، شرکت فاسد، مزارعه فاسد، مسابقه فاسد، مضاربه فاسد، مهادنه فاسد

وابسته

باطل ( فقه )، رد مقبوض به عقد فاسد، ضمان در عقد فاسد، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قبض به عقد باطل، معاطات در عقد فاسد

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 507
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2570، 2586