پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

اخص

بیع فضولی ( عام )، صلح فضولی

وابسته

اجازه عقد فضولی ( فقه )، ایقاع فضولی، ضمان جریره فضولی، فضولی، کاشفیت اجازه، مرگ مالک قبل اجازه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عقد فضولی ( فقه ) به زیرصفحه عقد فضولی ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 248
  • کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه (345-346)
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2586