پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

وابسته

عقد وکالتی، عقد ولایتی، مباشرت(قیام خودی به کار)

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 248