پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تصرف بیمار، عقد معاوضی ( فقه )

وابسته

بیمار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 22
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 97