پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

وابسته

عقد غیر نافذ

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2601