پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط اجاره ( فقه )، شرایط بیمه، شرایط حواله، شرایط رهن، شرایط شرکت عقدی، شرایط قرض، شرایط متعاقدان مضاربه، شرایط مزارعه، شرایط مساقات، شرایط نکاح ( فقه )، شرایط هبه ( فقه )، شرایط ودیعه، شرایط وکالت، عقل ( قوه ادراک )

وابسته

حواله پذیر، حواله دهنده، حواله گیرنده، ضامن، قارض، متعاقدان اجاره، متعاقدان بیمه، متعاقدان رهن، متعاقدان شرکت، مدیون، مستودَع، مضمون، مودِع، موهوب ( فقه )، واهب ( فقه )، وکیل ( فقه )

منابع

 • الدرالمنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود جلد 13 جزء 37 : صفحه 119
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 127
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 3، 249
 • توضیح المسائل مراجع جلد 2 : صفحه 383
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 351
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13 : صفحه 12
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 159
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 219
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 182
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 274
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 383