پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

علم ( فقه )، مسقطات تعریف لقطه

وابسته

تعریف لقطه ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 226