پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد اشتراکی

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 18