پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط قرض

وابسته

مال القرض

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 652
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 169
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 71