پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مبیع، شرایط عوضان بیع

وابسته

مبیع ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 515
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 306
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 5