پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، غُسل

اخص

غسل مرتد
به لحاظ نوع غسل:
غسل جنابت کافر، غسل حیض کافر، غسل میت کافر

وابسته

اسلام بعد از غسل، کافر ( فقه )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 247
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 1 : صفحه 62
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 270
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 39
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 27
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 210
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 2 : صفحه 42
  • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 276
  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 82، 83
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 131