پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام معاملات، احکام کفار ( فقه )، غش ( فقه )

وابسته

معامله با کفار

== منابع ==[۱]