پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، غیبت ( فقه )، مستثنیات غیبت ( فقه )

وابسته

غیبت مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 62، 63
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 113